Retourvoorwaarden

De veranderende de markt en snelle ontwikkelingen maken het noodzakelijk hier het retourbeleid op aan te passen. Neem via info@lumention.com contact op met onze medewerkers om naar de mogelijkheden te informeren.

 1. Retourvoorwaarden
 • De aanvraag voor een retourformulier gaarne per mail naar info@lumention.com sturen.
 • De aanvraag omvat artikelnummers, aantallen, factuurnummers en de reden van de retouraanvraag.
 • Retouraanvragen kunnen tot maximaal 1 maand  na factuurdatum ingediend worden.
 • Retouraanvragen met een waarde van € 500,- of hoger worden separaat beoordeeld voor bevestiging.
 • Na ontvangst van de retourorderbevestiging kan de zending aan Lumention verstuurd worden.
 • De retourzending dient uiterlijk 5 weken na ontvangst van het retourformulier, door Lumention ontvangen te worden. Na deze termijn vervalt het recht op de afhandeling van de retourorder en dus vervalt ook het recht op een creditnota, het proces moet opnieuw in gang gezet worden.
 • Retourzendingen dienen van retourformulier voorzien te zijn, deze wordt zichtbaar aan de buitenzijde van het pakket geplaatst.
 • Retouraanvragen van derden kunnen niet behandeld worden.
 • Monsters worden slechts gecrediteerd wanneer deze binnen 1 maand  retour gemeld worden.
 • Voor maatwerk artikelen, uitlopende artikelen of artikelen die uit het assortiment zijn, is het aan Lumention ter beoordeling of deze in aanmerking komen voor retourname.
 • Artikelen dienen altijd nieuw, onbeschadigd en ongebruikt te zijn en in de originele, onbeschadigde verpakking te zitten.
 • Lumention  verwerkt de retourorder binnen 1 maand na ontvangst.
 1. Retourkosten
 • Retourkosten van 15% zijn altijd van toepassing, tenzij de reden van retour aan Lumention verwijtbaar is.
 • De retourzending reist voor rekening en risico van de aanvrager.
 • Defecte producten worden altijd gerepareerd. Als reparatie niet mogelijk is, beslist Lumention of een artikel gecrediteerd wordt, of dat er een vervangend product verstuurd zal worden.
 • Kosten voor vervoer en ontmanteling zijn voor rekening van de aanvrager.
 • Lumention behoudt zich het recht voor om artikelen niet te crediteren. In dat geval zullen de producten teruggezonden worden in overleg met de aanvrager.
 • Retourzendingen beïnvloeden de betalingsverplichting niet.
 1. Garantiebepaling
 • De garantiebepalingen zoals deze in de Algemene Voorwaarden vermeld staan, zijn ten alle tijden van toepassing.
 • De garantieperiode gaat in op datum van facturatie.
 • Op alle LED artikelen geldt een garantie termijn van 3 jaar, op alle andere artikelen geldt een garantietermijn van 1 jaar.