Privacy verklaring

Lumention gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Na het doorgeven van uw contactgegevens aan Lumention geeft u ons toestemming deze gegevens te verwerken in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gegevens gebruiken.


Persoonsgegevens
Wanneer u gebruik wilt maken van onze diensten vragen wij om uw persoonsgegevens met ons te delen. Deze gegevens zijn voor ons noodzakelijk om onze diensten te kunnen leveren. Wij bewaren deze gegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Lumention gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de opdrachten die u aan ons heeft verstrekt, het verzenden van onze nieuwsbrief, het contact opnemen indien dit nodig is om onze diensten uit te voeren en het informeren over wijzigingen van onze diensten.

Het Bewaren
Lumention zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens bewaard worden.

Gegevens delen met derden
Wij zullen uw persoonsgegevens nooit delen aan derden voor commerciële doeleinden, maar zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@lumention.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy, vragen wij daarbij om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Deze cookies worden geplaatst om de bepaalde onderdelen van de website goed te laten werken en om gebruikersvoorkeuren vast te leggen, zodat bij een nieuw bezoek aan de site deze voorkeuren niet opnieuw ingesteld hoeven te worden.
Cookies waarin de gebruikersvoorkeuren zijn opgeslagen kunnen door de gebruikers worden verwijderd via de browser-instellingen. Sessie cookies worden automatisch verwijderd zodra de webbrowser wordt afgesloten.
Deze website plaatst een (non tracking) cookie voor het gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken, waarbij:

  • het IP adres van de bezoeker is geanonimiseerd
  • er geen gegevens met Google gedeeld worden, ook niet voor advertentiedoelen
  • de optie “user ID’s bij trackingsoptie in Google Analytics” uitstaat

De geldigheidsduur van de geplaatste cookies is ingesteld op is 30 dagen. 
Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst, nadat u eerder toestemming gegeven heeft? Dan kunt u de cookies eenvoudig verwijderen middels onderstaande knop of via uw browser.
Meer informatie over cookies kunt u onder andere vinden op de website van de consumentenbond www.consumentenbond.nl
Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.mailto:info@lumention.com
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@lumention.com.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen.